شما میتوانید از صحت مندرجات دعوتنامه توریستی خودتان که از کانادا صادر گردیده از طریق فرم زیر مطمئن شوید: - لطفا اطلاعات را مطابق پاسپورت با حروف بزرگ و به صورت انگلیسی وارد نمایید.
CAPTCHA Image تصویر جدید