ویزای توریستی کانادا

شما برای اینکه بتوانید از تورهای کانادا استفاه کنید، باید در مرحله اول ویزای توریستی کانادا را بگیرید.
کشور کانادا برای افرادی که قصد ورود به این کشور را دارند ، قوانین صدور  ویزا اعمال می نماید و برای دریافت ویزای این کشور باید مدارک و فرمهای مربوطه را تکمیل گردد.

مدارک اصلی مدارکی هستند که وابستگی شما را به کشور مبدأ از  یک سو و توان مالی شما در مدت اقامت را از سوی دیگر نشان می دهد. در ذیل به مدارک اصلی اشاره می کنیم : 

 • ملک: شما باید مدارک مربوط به کلیه اموال غیر منقول خودتان ( ویلا، آپارتمان، زمین یا باغ ) که مطابق اسناد رسمی کشور مبدأ به نام شما می باشد را ارائه نمائید.
 • شغل: شما باید نشان دهید که دارای شغل موجه و قابل قبول هستید و گواهی و مدارک مربوط را ارائه نمائید.
 • توانایی مالی: اداره مهاجرت کانادا انتظار دارد که افراد متقاضی ویزای توریستی کانادا، توان مالی کافی داشته باشند تا از عهده مخارج متعارف در زمان حضور در کانادا برآیند. میزان این توان در جداول “تمکن مالی” و “بودجه سفر” اداره مهاجرت مشخص گردیده است.
 • سابقه سفر: برای افسر مهاجرتی کانادا که عهده دار بررسی تقاضای شماست، بسیار مهم است که سفرهای توریستی متنوعی در پاسپورت شما قید شده باشد.
  ویزاهای لیبل دار که در پاسپورت زده می شود ( مثل سنگاپور – کره – ژاپن – استرالیا ) سفر هایی که مقصد آن کشورهای اروپائی بوده، بیشتر نظر افسر مهاجرتی را به خود جلب می نماید.
  لازم است به همراه مدارک، فرم فردی و خانوادگی نیز تکمیل گردد.
ثبت نام آنلاین ویزای کانادا

لیست کامل مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی کانادا

مدارک هویتی

 • اصل پاسپورت امضا شده جدید با حداقل 6 ماه اعتبار و نیز پاسپورت های قدیمی که در آنها ویزا درج شده
 • یک قطعه عکس 3/5× 4/5 رنگی زمینــه روشــن ( پرسنلی )
 • ترجمه شناسنامه
 • ترجمه کارت ملی
 • ترجمه سند ازدواج
 • ترجمه کارت پایان خدمت و یا معافیت (برای آقایان)
 • ترجمه مدارک تحصیلی داخل ایران
 • اصل مدارک تحصیلی خارج از ایران
 • در صورت همراهی فرزندان گواهی اشتغال به تحصیل مطابق نمونه ذیل تنظیم گردد:
  گواهی می شود که احمد احمدی در سال تحصیلی …………….. در این موسسه مشغول به تحصیل بوده و با مرخصی ایشان از تاریخ ……….. لغایت ……….. موافقت  می گردد، بدیهی است نامبرده لازم است پس از مرخصی، جهت اتمام سال  تحصیلی در این مدرسه حضور داشته باشد.

تکمیل فرم ها

 • فرم اطلاعات  فردی و خانوادگی برای هر یک از متقاضیان به طور جداگانه  تکمیل و توسط مسافر امضا گردد.

مدارک مالی

 • نامه تمکن مالی از بانک ممهور به مهر امور بین الملل بانک به همراه گردش 6 ماهه حساب که نشان دهنده ی میزان درآمد ماهیانه متقاضی باشد. (توجه نمایید که مدت اعتبار نامه تمکن یک ماه می باشد).
 • گواهی سپرده بلند مدت.
 • اجاره نامه ملکی که اجاره داده اید. 
 • ترجمه سند اتومبیل، اگر (خودروی شما ارزشی بیش از 100 میلیون تومان دارد).
 • توضیح: مدت اعتبار نامه تمکن مالی و گردش حساب، یک ماه می باشد.

اسناد ملکی

 • سند ساختمان، زمین یا باغ که به نام متقاضی باشد.

کارمندان

 • گواهی اشتغال به کار روی سربرگ شرکت (با ذکر تاریخ شروع به کار ، عنوان شغلی و حقوق و مزایای سالیانه، نام مدیر مستقیم و مدت زمان موافقت شده با مرخصی)
 • فیش حقوقی 3 ماه آخر
 • حکم کارگزینی

کارفرمایان

 • آگهی تاسیس و تغییرات شرکت در روزنامه رسمی
 • آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده
 • نامه تمکن از بانک شرکت
 • ریز پرینت 6 ماه آخر (انگلیسی و ممهور به مهر بانک)

تاجران

 • ترجمه کارت بازرگانی
 • گواهی از  اتاق بازرگانی
 • آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده
 • لیست پرداخت بیمه

پزشکان

 • پروانه مطب
 • کارت نظام پزشکی

مهندسان

 • پروانه نظام مهندسی یا جواز ساخت

مشاغل آزاد

 • پروانه بهره برداری
 • جواز کسب
 • آخرین مالیات پرداختی
 • بیمه پرداختی
 • قرار داد کاری
 • فعالیت های تجاری

بازنشستگان

 • حکم بازنشستگی
 • فیش حقوقی دو ماه آخر (در صورت افزایش حقوق، حکم افزایش حقوق بازنشستگی ارائه شود)

رضایت نامه محضری

 • برای همراهی فرزندانی که بدون یکی از والدین قصد مسافرت دارند، رضایت نامه باید از سوی کسی باشد که آنها را همراهی نمی کند.
 • کلیه مدارک باید به زبان انگلیسی ترجمه و ممهور به مهر مترجم رسمی باشد.
 • لازم است به همراه مدارک، فرم فردی و خانوادگی را نیز به ما تحویل دهید.