پیرو بخشنامه های شماره 491/م ب مورخ 78/05/18 ، 701/م به مورخ 85/03/28 و حسب اعلام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت امارات متحده عربی ورود داروهای ذیل را به کشور مزبور ممنوع اعلام نموده و مجازات سنگینی برای دارندگان، مصرف کنندگان و توزیع کنندگان آن در نظر گرفته ، لذا داروهای فوق به فهرست 374 گانه داروهای روانگردان تحت کنترل امارات اضافه می گردد:

1- ترامادول هیدروکلراید Tramadol Hydrochloride

2-اوربیافن Orbifen

3-تری هگزی فنیدیل Trihexyphenidil

4-کیما درین Kemadrin

شایان ذکر است:

الف- از حمل هرگونه داروی آرام بخش اعم از آمپول ، شربت ، قرص های اعصاب ، خواب آورو مسکن های کدئینه خودداری گردد.

ب- افرادی که با تشخیص پزشک نیاز به استفاده از داروهای آرام بخش دارند، می بایست قبل از سفر نسخه مربوطه را به زبان عربی ترجمه و پس از تایید وزارت بهداشت ، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سفارت امارات در تهران به همراه داشته باشند.

ج-در چنین شرایطی باید مقدار داروی همراه بیمار با نسخه تایید شده توسط مراجع فوق الاشاره مطابقت داشته باشد.

ه-بیمارستان هلال احمر (ایرانیان) مستقر در دبی با کادر مجرب پزشکان ایرانی امکان تهیه بسیاری از داروهای ایرانی با تجویز پزشک فراهم می باشد.

و-لیست داروهای غیر مجاز بر اساس بخشنامه های اعلام شده به پیوست جهت بهره برداری ارسال می گردد.

پیوست بخشنامه 491/م ب مورخ 78/05/18

لیست داروهای مخدر غیر مجاز در کشورهای حوزه خلیج فارس

آمپول :

مرفین 10 میلیگرمی پنتازوسین 50 میلی گرم پتیدین 100میلی گرم فنتامیل تالامونال
متادون 5 میلی گرم پتیدین 50 میلی گرم الفنتانیل سوفنتاتیل دی هیدروبلزپریدول

قرص:

 متادون 5 میلی گرم  اپیوم قرص متیل فنیدیت( روانگردان) وارداتی
مرفین 10 میلی گرم کدئین فسفات 30 میلی گرم  دیفنوکسیلات

متادون فنتانیل مورفین پتیدین کدئین
باکلوفن(قرص) بی یریدین(آمپول) بی یریدین(قرص) کلردیازپوکسید(قرص) کلرپرومازین(آمپول)
لورازپام(قرص) مپروبامات(قرص) متوکاربامول(آمپول) متوکاربامول(قرص) میدارولام(آمپول)
مرفین 10 میلیگرمی (آمپول) متادون 5 میلی گرمی ( آمپول ) پنتازوسین 50 میلی گرم ( آمپول ) پتیدین 50 میلی گرم ( آمپول ) پتیدین 100میلی گرم ( آمپول )
دکسترومتورفان کلرپرومازین(قرص) لورتریبتیلین(قرص) الفنتانیل ( آمپول) فنویاربیتال
کلیدیئیم سی(قرص) اکزازپام(قرص) سوفنتاتیل ( آمپول ) باربیتالهایر مجاز در دوبی کلومبیرامین(قرص)
پانکوروئیوم(آمپول) تالامونال ( آمپول ) دیفنوکسیلات کلونازپام(قرص) پاروکستین(قرص)
دی هیدروبلزپریدول ( آمپول ) امفتامین ها دکسترومتورفان(شربت) پرفنازین(آمپول) نالوکسال ( آمپول )
متیل فنیدیت دکسترومتورفان پی(شربت) پرفنازین(قرص) فئرباربیتال میروبامات
دکسترومتورفان(قرص) فنوباربیتال(شربت) مهربامات اتیدامات دیازپام(آمپول)
فنوباربیتال(قرص) اتینامات پنتازوسین دیازپام(قرص) فنوباربیتال(آمپول)
مپرومات الپرازولام دیفنوکسیلات(قرص) فنی توئین کمپاند ترامادول هیدروکلراید
کلونازپام دکسپین(کپسول) پریمیدون(قرص) کیمادرین کلوپازام
فلووکسامین(قرص) پروپوفول(آمپول) اوربیافین دیازپام فلوکستین(قرص)
رمبرون(قرص) آرتین تری هگزوفنیدیل استازولام فلوکستین(کپسول) تیوبنتال(آمپول)
کدئین فسفات 30 میلی گرم فلورازپام فلوفتازین(قرص) تیوبنتال(قرص) اپیوم
لورازپام فلوفتازین(آمپول) تیوریدازین(قرص) میدازولام هالوپریدول(قطره)
تیوتیکس(کپسول) اکزازپام هالوپریدول(قرص) ترامادول(قرص) تمازپام
هالوپریدول(آمپول) ترامادول(آمپول) کلودیارپوکساید هیدروکسی زین(شربت) تری فلویرازین(آمپول)
استامینوفن کدئینه هیدروکسی زین(آمپول) تری فلویرازین(قرص) الپرازولام(قرص) هیدروکسی زین(قرص)
تری هگزیفسدیل(قرص) امانتادین(کپسول) ایمی پرامین(قرص) تریمیبرامین(قطره) امی تریپنیلین(قرص)

لازم به ذکر است که لیست کامل و به روز شده داروهای غیر مجاز از طریق سایت سفارت ایران در امارات و یا تماس با ایشان قابل ابتیاع می باشد.

بر اساس اعلام ستاد مرکزی بنیاد تعاون زندانیان، بدینوسیله هشدارهای لازم در خصوص حمل بار و داروهای روان گردان در پروازهای خارجی را به آگاهی می رساند.

مقتضی است جهت پیشگیری از بروز هر گونه مشکل موارد ذیل را به مسافرین عازم مقاصد بین المللی اطلاع رسانی نمائید :

  1. از به همراه داشتن و حمل هر گونه داروی کدئین دار، آرام بخش، خواب آور و انواع قرص اعصاب بدون نسخه پزشک به مقاصد بین المللی جدا اجتناب نمائید ( تعداد داروها نمیبایست بیش از تعداد مندرج در نسخه پزشک باشد ).
  2. قبل از عزیمت به کشورهای خارجی، اطلاعات مربوط به اقلام ممنوع الورود ( اعم از دارویی و غیره ) به کشورهای مزبور را از طریق سفارت کشور مربوطه دریافت و از حمل آن ها اکیدا خودداری فرمایند.
  3. مسئولیت حمل و جابجائی بار سایر مسافران را به صورت امانی و بدون اطلاع از محتویات آن به هیچ عنوان نپذیرند.